Deugdelijk Bestuur

Raad van Bestuur

 

De Raad van Bestuur heeft als belangrijkste opdracht de strategie en de algemene politiek van Solvac uit te stippelen. Hij bestaat uit 13 leden waarvan 6 vrouwen. 

De vaardigheden die bij hem liggen zijn onder andere:

 • de voorbereiding en de goedkeuring van jaarrekeningen en geconsolideerde rekeningen van Solvac, evenals de betreffende communicatie,
 • de oproeping van de Algemene Vergaderingen, de vaststelling van de agenda en van de voorgestelde beslissingen voor de aandeelhouders,
 • het voorstel van het bedrag van dividenden en de vaststelling van interimdividenden,
 • de financieringsbeslissingen,
 • de voorstellen tot benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en de commissarissen,
 • de benoeming van een Voorzitter, een afgevaardigd bestuurder en de vorming onder zijn leden, van een auditcomité en een benoemingscomité,
 • de goedkeuring van de boekhoudkundige IFRS-normen (IFRS-normen voor de geconsolideerde jaarrekeningen en de Belgische normen voor de sociale jaarrekeningen van Solvac),
 • het opstellen van regels inzake goed bestuur,
 • de beslissingen betreffende de goedkeuring als aandeelhouder van Solvac van toepassing op rechtspersonen of gelijkgestelde personen.

Hij houdt vier vergaderingen per jaar of meer als de belangen van de vennootschap dit vereisen. De kalender van deze vergaderingen wordt door de Raad een jaar op voorhand vastgesteld.

De duur van het mandaat van een Bestuurder is 4 jaar. Een leeftijdsgrens op 70 jaar werd door de Raad van Bestuur vastgesteld.

Samenstelling op 9 mei 2023 : 

Jean-Marie Solvay

Voorzitter van de Raad
Voorzitter van het Benoemingscomité
Onafhankelijke Bestuurder

Benoemd in 2020
Einde van het mandaat : 2024

Zie meer

Geboren op 16 December 1956, van Belgische nationaliteit

 

 • Advanced Management Programme (Insead)
 • Bestuurder van Solvay van juni 1991 tot mei 2020
 • Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay International Institutes
 • Lid van de Raad van Bestuur van het Innovation Fund (Brussel)
 • CEO van Albrecht Immobilien GmbH & Co. KG (Berlijn)

Patrick Solvay

Niet Onafhankelijke Bestuurder

Benoemd in 1997
Einde van het mandaat : 2025

Zie meer

Geboren op 17 juli 1958, van Belgische nationaliteit

 

 • Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen (UCL)
 • Gedelegeerd bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Golf d’Hulencourt S.A. (België)
 • Bestuurder van Pléiade S.A. (Frankrijk)
 • Bestuurder van Het Koninklijk Kamerorkest van Wallonië (België)
 • Voorzitter van Passage du Nord S.A. en Société Civile du Passage du Nord

Jean-Patrick Mondron

Lid van het Benoemingscomité
Niet Onafhangelijke Bestuurder

Benoemd in 2010
Einde van het mandaat : 2026

Zie meer

Geboren op 15 april 1968, van Belgische nationaliteit

 

  • Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen (UCL en Università di Siena -Italië)
  • Master Degree in European Business aan de Glasgow Caledonian University en het “Institut de Formation Internationale” in Rouen
  • Certified Private Banker (PBA)
  • Compliance Bankwezen

 

Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes

Niet Onafhankelijke Bestuurder

Benoemd in 2010
Einde van het mandaat : 2026

Zie meer

Geboren op 21 september 1966, van Belgische nationaliteit

 

 • MBA aan de Graduate School of Business van de Université van Dallas (Verenigde Staten): Spécialisatie Financën
 • Bachelor in Business Administration European University Brussel
 • Plaatsvervangend Bestuurder bij Union Financière Boël nv (Belgïe)
 • Bestuurder van FEJ bv (België)
 • Bestuurder van Financière Les Pives bv
 • Bestuurder van verschillende familiebedrijven

Laure le Hardÿ de Beaulieu

Lid van van het Auditcomité
Onafhangelijke Bestuurder

Benoemd in 2015
Einde van het mandaat: 2027

Zie meer

Geboren op 21 december 1976, van Belgische nationaliteit

 

 • Licentiaat Economische Wetenschappen (UCL)
 • Business Development program’s aan het IMD (International Institute of Management Development)
 • Board programs (Guberna)
 • Executive Interim Manager
 • Lid van de Raad van Bestuur en van het Auditcomité van de Jolimont Group
 • Lid van de Raad van Bestuur van de Medi-Market Groep
 • Medeoprichter van de vzw “65 degrés”

Savina de Limon Triest

Onafhankelijke Bestuurder

Benoemd in 2017
Einde van het mandaat : 2025

Zie meer

Geboren op 10 januari 1972, van Belgische nationaliteit

 

 • Opleiding in Deugdelijk Bestuur, certificaat “Board Effectiveness” (Guberna)
 • Opleiding in Governance in Family business en financiën (Exego)
 • Opleiding in “Family and Corporate Governance”, Christine Blondel (Insead)
 • Licencie in politieke wetenschappen met specialisatie internationale betrekkingen (ULB)
 • Oprichter, lid van de Raad van Bestuur en lid van de Directie van vzw Solvay, Zijn Stichtende Families

Vincent de Dorlodot

Onafhankelijke Bestuurder

Benoemd in 2018
Einde van het mandaat : 2026

Zie meer

Geboren op 23 mei 1965, van Belgische nationaliteit 

 

 • Master of Laws (Duke University)
 • Getuigschrift International Recht (Rijksuniversiteit Leiden)
 • Licentiaat Rechten (UCL)
 • General Counsel and Head of EU Affairs 

Marion De Decker-Semet

Onafhankelijke Bestuurder

Benoemd in 2018
Einde van het mandaat : 2026

Zie meer

Geboren op 10 april 1978, van Belgische nationaliteit 

 

 • Handelsingenieur (UCL)
 • Oprichter en Bedrijfsleider Pack’N Joy
 • Marketing- en innovatiestrategie- adviseur

Melodie de Pimodan

Onafhankelijke Bestuurder

Benoemd in 2019
Einde van het mandaat : 2027

Zie meer

Geboren op 26 november 1980, van Franse-Belgische nationaliteit

 

 • Solvay Business School, Specialisatie Corporate Finance (ULB, Brussel)
 • Partner bij Leto Partners, private equity-investeringsmaatschappij gespecialiseerd in de decarboniserende industrie, gevestigd in Parijs

Olivia Rolin

Lid van het Benoemingscomité
Onafhangelijke Bestuurder

Benoemd in 2020
Einde van het mandaat : 2024

Zie meer

Geboren op 26 november 1980, van Franse-Belgische nationaliteit

 

 • Licentiaat in de rechten (UCL)
 • Legal Manager bij Proximus
 • Lid van het Directiecomité van het Ernest Solvay Fonds
 • Lid van de Raad van Bestuur van de vzw “Notre Abri”

Valentine Delwart

Lid van het Benoemingscomité
Onafhangelijke Bestuurder

Benoemd in 2021
Einde van het mandaat : 2025

Zie meer

Geboren op 7 augustus 1979, van Belgische nationaliteit

 

 • Advanced Management Programme, Insead
 • Master in Europees Recht (Universiteit van Gent)
 • Schepen (Ukkel) verantwoordelijke voor Financïen, Economie en Handel, Personeel, Juridische zaken en voor de Jeugd
 • Gemeenteraadslid (Ukkel)

Melchior de Vogüé

Voorzitter van het Auditcomité
Onafhankelijke Bestuurder

Benoemd in 2022
Einde van het mandaat : 2026

Zie meer

Geboren op 7 februari 1962, van Frans-Braziliaanse nationaliteit

 

 • SFAF afgestudeerd
 • Afgestudeerd aan HEC Parijs
 • Bachelor in Bedrijfsbeheer Parijs IX-Dauphiné
 • CFO Etex Group
 • Bestuurder van het Medisch Centrum van Bligny (een van de grootste non-profit ziekenhuizen in de buurt van Parijs)

Gaëtan Vercruysse

Onafhankelijke Bestuurder
Lid van van het Auditcomité

Benoemd in 2023
Einde van het mandaat : 2027

Zie meer

Geboren op 3 januari 1970, van Belgische nationaliteit

 

 • Master in Toegepaste Economische Wetenschappen (FUCAM – Bergen)
 • HEC Parijs, Executive short Certificate “Data for Managers”
 • CEO @ Alpha Credit NV
 • Verantwoordelijk Automotive Financial Services voor BNP Paribas Personal Finance Benelux

Gravin Pierre de Laguiche 

Erevoorzitter

 

Jean-Pierre Delwart 

Erevoorzitter 

 

Baron Daniel Janssen

Ere-Afgevaardigd Bestuurder 

 

Auditcomité

 

Hoewel Solvac voldoet aan de vrijstellingscriteria van de artikelen 7:99, §3. en 7:100, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de Raad van Bestuur beslist om uit zijn midden een Auditcomité op te richten.

Zijn opdracht is om de opvolging te verzekeren van :

 • het proces van het opstellen van statutaire en geconsolideerde financiële informatie
 • de juridische controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, met inbegrip van de opvolging van vragen en aanbevelingen van de commissaris
 • de naleving van de effectiviteit en efficiëntie van risicobeheer-en interne controlesystemen, inclusief naleving van interne procedures en wettelijke verplichtingen
 • het proces van benoeming, beloning, evaluatie en onafhankelijkheid van de externe accountant

Het is samengesteld uit ten minste 3 niet-uitvoerende bestuurders benoemd door de Raad van Bestuur : dhr Melchior de Vogüé (Voorzitter), mevr. Laure le Hardÿ de Beaulieu en dhr Jean-Marie Solvay.

Het komt minstens 3 keer per jaar samen op uitnodiging van zijn voorzitter. Het kwam voor het eerst bijeen op 1 december 2021.

De Secretaris-Generaal woont de vergadering bij en stelt de notulen op.

Benoemingscomité

 

De Raad van Bestuur heeft een Benoemingscomité opgericht.

Zijn opdracht bestaat voornamelijk uit het adviseren  van de Raad van Bestuur over de benoeming en hernieuwing van het mandaat van bestuurders.

Het benoemingscomité is samengesteld uit minstens 3 niet-uitvoerende leden benoemd door de Raad van Bestuur : dhr. Jean-Marie Solvay (Voorzitter), dhr. Jean-Patrick Mondron, mevr. Olivia Rolin en mevr. Valentine Delwart.

Het komt minstens 2 keer per jaar bijeen op uitnodiging van zijn voorzitter.

De Secretaris-Generaal woont de vergaderingen bij en stelt de notulen op.