Deugdelijk Bestuur

Raad van Bestuur

 

De Raad van Bestuur heeft als belangrijkste opdracht de strategie en de algemene politiek van Solvac uit te stippelen. Hij bestaat uit 14 leden met aanvullende ervaringen en bekwaamheden.

De vaardigheden die bij hem liggen zijn onder andere:

 • de voorbereiding en de goedkeuring van jaarrekeningen en geconsolideerde rekeningen van Solvac, evenals de betreffende communicatie,
 • de oproeping van de Algemene Vergaderingen, de vaststelling van de agenda en van de voorgestelde beslissingen voor aandeelhouders,
 • het voorstel van het bedrag van dividenden en de vaststelling van interimdividenden,
 • de financieringsbeslissingen,
 • de voorstellingen van benoeming van leden van de Raad van Bestuur en commissarissen,
 • de benoeming van een Voorzitter, een afgevaardigd bestuurder en de vorming onder zijn leden, van een benoemingscomité,
 • de goedkeuring van boekhoudkundige IFRS-normen (IFRS-normen voor de geconsolideerde jaarrekeningen en de belgische normen voor de sociale jaarrekeningen van Solvac),
 • het opstellen van regels inzake goed bestuur,
 • de beslissingen betreffende de goedkeuring als aandeelhouder van Solvac van toepassing op rechtspersonen of gelijkgestelde personen.

Hij houdt vier vergaderingen per jaar of meer als de belangen van de vennootschap dit vereisen. De kalender van deze vergaderingen wordt door de Raad een jaar op voorhand vastgesteld.

Samenstelling op 12 mei 2020 :

Jean-Pierre Delwart

Voorzitter van de Raad
Voorzitter van het Benoemingscomité

Benoemd in 1997
Einde van het mandaat : 2021

Zie meer

Geboren op 7 juli 1950, van Belgische nationaliteit

 

 • Licentiaat Economische Wetenschappen (ULB)
 • Bestuurder bij Belfius Bank
 • Bestuurder van Avieta NV

Bernard de Laguiche

Afgevaardigd Bestuurder
Lid van het Benoemingscomité

Benoemd in 2006
Einde van het mandaat : 2022

Zie meer

Geboren op 30 augustus 1959, dubbele Franse en Braziliaanse nationaliteit

 

 • MA in Economische Wetenschappen en Bedrijfsmanagement (HSG -Universiteit Sankt-Gallen, Zwitserland)
 • MBA in Agribusiness, USP ESALQ (University of Sào Paulo, Brésil)
 • Bestuurder van Solvay nv sinds 2006
 • Lid van het Comité Financiën en van het Auditcomité van Solvay nv sinds 13 mei 2014
 • Voorzitter van de Raad van Bestuur van Peroxidos do Brasil Ltda, Curitiba
 • Diverse mandaten in niet-beursgenoteerde bedrijven 

Patrick Solvay

Onafhankelijk Bestuurder

Benoemd in 1997
Einde van het mandaat : 2021

Zie meer

Geboren op 17 juli 1958, van Belgische nationaliteit

 

 • Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen (UCL)
 • Gedelegeerd bestuurder en Voorzitter van Golf d’Hulencourt S.A. (België)
 • Bestuurder van Pléiade S.A. (Frankrijk)
 • Bestuurder van Het Koninklijk Kamerorkest van Wallonië (België)

Ridder John Kraft de la Saulx

Onafhankelijk Bestuurder

Benoemd in 2007
Einde van het mandaat : 2023

Zie meer
Geboren op 13 mei 1967, van Belgische nationaliteit

 

 • Handelsingenieur van de Ecole de Commerce Solvay (ULB)
 • Postgraduaat in Corporate Finance (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Chief Financial Officer en Bestuurder van XL Group (België)
 • Bestuurder van dochterondernemingen van XL Group

Jean-Patrick Mondron

Onafhankelijk Bestuurder
Lid van het Benoemingscomité

Benoemd in 2010
Einde van het mandaat : 2022

Zie meer

Geboren op 15 april 1968, van Belgische nationaliteit

 

 • Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UCL en aan Università degli studi di Siena (Italie)
 • Master in European Business aan de Glasgow Caledonian University en het ’Institut de Formation Internationale’ in Rouen
 • Certified Private Banker PBA – B – Bankwezen

Marc-Eric Janssen

Onafhankelijk Bestuurder

Benoemd in 2010
Einde van het mandaat : 2022

Zie meer

Geboren op 21 september 1966, van Belgische nationaliteit

 

 • MBA aan de Graduate School of Business van de Université van Dallas (Verenigde Staten): Spécialisatie in financën
 • Bachelor in Business Administration European University Brussel
 • Plaatsvervangend Bestuurder bij Union Financière Boël nv (Belgïe)
 • Zaakvoerder van FEJ bv (België)
 • Zaakvoerder van Financière Les Pives
 • Bestuurder van verschillende familiebedrijven

Laure le Hardÿ de Beaulieu

Onafhankelijk Bestuurder
Lid van het Benoemingscomité

Benoemd in 2015
Einde van het mandaat: 2023

Zie meer

Geboren op 21 december 1976, van Belgische nationaliteit

 

 • Licentiaat Economische Wetenschappen (UCL)
 • Business Development program’s aan het IMD (International Institute of Management Development)
 • Board programs (Guberna)
 • Financieel Directeur, Human ressources en Juridische Zaken (Darts-ip)
 • Lid van de Raad van Bestuur van Medi-Market Group
 • Medeoprichter van de vzw “65 degrés”

Ridder Guy de Selliers de Moranville

Onafhankelijk Bestuurder

Benoemd in 2015
Einde van het mandaat : 2023

Zie meer

Geboren op 14 juni 1952, van Belgische nationaliteit

 

 • Burgerlijk Werktuigkundig Ingenieur
 • Licentiaat in Economische Wetenschappen (UCL)
 • Bestuurder van Solvay nv van 1993 tot 2015
 • Voorzitter en medeoprichter van HCF International Advisers
 • Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Ageas nv
 • Voorzitter van de Raad van Bestuur van AG Insurance (België)
 • Lid van de Raad van Bestuur van Ivanhoe Mines Ltd (Canada) en Voorzitter van het Sustainability Committee
 • Diverse andere mandaten in niet-beursgenoteerde bedrijven

Savina de Limon Triest

Onafhankelijk Bestuurder

Benoemd in 2017
Einde van het mandaat : 2021

Zie meer

Geboren op 10 januari 1972, van Belgische nationaliteit

 

 • Opleiding in Deugdelijk Bestuur, certificaat “Board Effectiveness” (Guberna)
 • Opleiding in Governance in family business en financiën (Exego)
 • Opleiding “Family en Corporate Governance”(Insead)
 • Licencie in politieke wetenschappen met specialisatie internationale betrekkingen (ULB)
 • Oprichter, lid van de Raad van Bestuur en lid van de Directie van vzw Solvay, Zijn Stichtende Families

Baron Vincent de Dorlodot

Onafhankelijk Bestuurder

Benoemd in 2018
Einde van het mandaat : 2022

Zie meer

Geboren op 23 mei 1965, van Belgische nationaliteit

 

 • Master of Laws (Duke University)
 • Getuigschrift International Recht (Rijksuniversiteit Leiden)
 • Licentiaat Rechten (UCL)
 • Senior Vice President EU Affairs, Head of the Brussels Liaison Office, Bertelsmann and RTL Group (Luxemburg)

Marion De Decker-Semet

Onafhankelijk Bestuurder

Benoemd in 2018
Einde van het mandaat : 2022

Zie meer

Geboren op 10 april 1978, van Belgische nationaliteit

 

 • Handelsingenieur (UCL)
 • Oprichter en Bedrijfsleider Pack’N Joy
 • Professor Marketing & Communicatie (ISTEC Brussel)

Melodie de Pimodan

Onafhankelijk Bestuurder

Benoemd in 2019
Einde van het mandaat : 2023

Zie meer

Geboren op 26 november 1980, van Franse-Belgische nationaliteit

 

 • Solvay Business School, Specialisatie Corporate Finance (ULB, Brussel)
 • Investeringsdirecteur van Family Office van Pierre Edouard Sterin (Ondernemer en Oprichter van Smartbox) 
 • Bestuurder van 6KMO-bedrijven in Frankrijk, België en Spanje

Olivia Rolin

Onafhankelijk Bestuurder

Benoemd in 2020
Einde van het mandaat : 2024

Zie meer

Geboren op 26 februari 1971, van Belgische nationaliteit

 

 • Bedrijfsjurist
 • Master in Rechten (Saint-Louis en UCL)
 • Legal Manager bij Proximus
 • Lid van de Raad van bestuur van de vzw “Notre Abri” en van de Stichting “Lealinor”
 • Lid van de vzw “Les rênes de la vie”
 • Lid van het Ernest Solvay Fonds

Jean Marie Solvay

Onafhankelijk Bestuurder

Benoemd in 2020
Einde van het mandaat : 2024

Zie meer

Geboren op 16 december 1956, van Belgische nationaliteit

 

 • Advanced Management Programme, Insead
 • Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Internationale Solvay-Instituten
 • Lid van de Raad van Bestuur van Solvay sinds juni 1991 tot mei 2020, van de Innovation Board, van het Remuneratie- en Benoemingscomité van Solvay sinds maart 2018 
 • CEO van Albrecht RE Immobilien GmbH & Co. KG (Berlijn)
 • Bestuurder van Innovation Fund (chemie) te Brussel
 • Voorzitter van het Comité van Aandeelhouders van de Familie Solvay

Benoemingscomité

 

De Raad van Bestuur heeft een Benoemingscomité opgericht. De Raad van Bestuur achtte het echter niet nodig een remuneratiecomité of een auditcomité op te richten. Solvac voldoet immers aan de uitzonderingscriteria vermeld in artikel 526bis, §3 en 526quater, §4, Wetboek van de Vennootschappen, waardoor het ontslagen wordt van de verplichting zulke comités samen te stellen.

Het benoemingscomité is samengesteld uit vier leden : dhr. Jean-Pierre Delwart (Voorzitter), dhr. Bernard de Laguiche,  dhr. Jean-Patrick Mondron en mevr. Laure le Hardÿ de Beaulieu.