Beleggers

Goedkeuring

 

Krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten, zijn alle Solvac-aandelen op naam en in principe voorbehouden voor natuurlijke personen. Tijdens zijn vergadering van 22 september 2015 heeft de Raad van Bestuur beslist om zijn goedkeuringsbeleid te versoepelen, inzonderheid door het verruimen van de categorieën van in aanmerking komende entiteiten tot bepaalde structuren die courant door natuurlijke personen worden aangewend in het kader van het beheer van hun vermogen. Het gaat over maatschappen zonder eigen rechtspersoonlijkheid, trusts, stichtingen en andere private vermogensvennootschappen. De financiële tussenpersonen hebben al goedkeuring voor deze versoepeling gekregen.

Versoepeling van de voorwaarden voor het aanhouden van het Solvac-aandeel

Download de PDF