Beleggers

Fiscaliteit

 

De uitbetaling van dividenden in België geeft in principe aanleiding tot een aan de bron geheven belasting die bekend staat als de roerende voorheffing waarvan het tarief op 30 % vastgesteld is. Het bedrag van het bruto- en nettodividend en het bedrag van de roerende voorheffing worden vermeld in de dividendafrekening die enkele dagen voor de betaling van dit dividend aan de aandeelhouder wordt bezorgd.

Voor de Belgische inwoners natuurlijke personen is er een bevrijdende roerende voorheffing van 30 %.

Hoe zit het met Belgische niet-ingezeten aandeelhouders ?

België heeft met een aantal landen (1) internationale belastingverdragen die veelal de voorheffing beperken tot 15 % of zelf 10 %. Dit betekent dat onze niet in België wonende aandeelhouders, die aan de voorwaarden voldoen opdat deze overeenkomsten ook voor hen zouden gelden, aanspraak kunnen maken op dit verminderde belastingtarief.

Hoe dubbele belasting terugvorderen ?

De procedure te volgen om de vrijstelling te krijgen werd geregeld door een overeenkomst tussen de autoriteiten van de twee landen die het verdrag sloten.  Hier zijn de belangrijkste aanwijzingen erover.

Optie 1 : ik vraag de terugbetaling van dubbele belasting  

De algemene regel is dat de belastingvermindering die voortvloeit uit de overeenkomst in de vorm van een terugbetaling dient aangevraagd aan het Centrale Taxatiekantoor Buitenland, Kruidtuinlaan 50, bus 3429 – B-1000 Brussel. Hiertoe dient u bij deze dienst het formulier nummer 276 Div. AUT aan te vragen.

De beide delen van dit formulier dienen correct ingevuld en ondertekend te worden. Vervolgens dienen ze te worden voorgelegd aan de buitenlandse taxatiedienst waarvan de aanvrager afhangt. De ter zake bevoegde ambtenaar geeft hem het eerste deel van het document terug en behoudt het tweede. Het eerste deel dient de belanghebbende te sturen naar de dienst waarvan het adres hierboven vermeld staat, met daarbij als bijlage de dividendafrekening die de Vennootschap enkele dagen voor de uitbetaling van het dividend heeft gestuurd, zowel voor de aandelen op naam als de Solvac-aandelen.

Solvac verricht deze dienst voor haar aandeelhouders.  Het eerste deel van formulier 276 Div. AUT, naar behoren ingevuld, ondertekend en gecertificeerd, moet de Aandeelhoudersdienst bereiken binnen 10 dagen na de uitkering van het dividend, deze termijn mag om geen enkele reden worden overschreden. De Aandeelhoudersdienst dient daarom elk formulier 276 Div dat niet correct ingevuld is of te laat ontvangen, terug te sturen naar de afzender.

Optie 2 : ik vraag om de reductie bij de bron

Het verlaagde roerende voorheffing (15 % of 10 % ) wordt rechtstreeks toegepast bij de berekenng van het dividend. Om dit te doen, moet de buitenlandse ingezeten aandeelhouder ons een voltooide 276 Div. verstrekken voordat het dividend wordt berekend.

 


(1) Lijst van buitenlandse landen :

Beperking tot 15 % geldt voor : Canada, Chili, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Singapore, Spanje, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.

Beperking tot 10% geldt voor : Bulgarije, China, Hongarije, Japan, Koeweit, Mauritius, Polen, Rusland en het Verenigd Koninkrijk.

Formulaire 276 DIV