Deugdelijk Bestuur

Commissaris

 

EY Bedrijfsrevisoren BV
De Kleetlaan 2
B – 1831 Diegem 

Vertegenwoordigd door Marie Kaisin
Haar mandaat verstrijkt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025