Deugdelijk Bestuur

Commissaris

 

Het mandaat van de vennootschap Deloitte, burgerlijke vennootschap in de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door dhr Michel Denayer, waarvan de maatschappelijke zetel op Luchthaven Nationaal 1J te 1930 Zaventem ligt, werd op de Algemene Vergadering van 10 mei 2016 voor een periode van 3 jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering van 14 mei 2019.

Voorts werd er op deze vergadering ook beslist dat indien dhr Michel Denayer niet in staat zou zijn om zijn mandaat uit te oefenen, Deloitte Belgium vertegenwoordigd wordt door Mevr. Corine Magnin.