Deugdelijk Bestuur

Aandeelhouders

 

Op 31 december 2021 wordt het kapitaal van Solvac samengesteld uit 21 375 033 uitstaande aandelen.

Eind 2021 telt de aandeelhoudersstructuur van Solvac ongeveer 14 000 aandeelhouders. Hiervan zijn ruim 2 300 personen verwant met de families die Solvay heeft opgericht; de andere aandeelhouders vertegenwoordigen ongeveer 11 700 personen. De familiale aandeelhouders bezitten 77% van het kapitaal van Solvac.

Solvac heeft geen weet van onderling overleg tussen individuele aandeelhouders.

Aandeelhoudersstructuur

 

Transparantieverklaring

De wet- en de regelgeving inzake financiële transparantie vergt de publicatie van een transparantieverklaring telkens de deelneming van een aandeelhouder boven of onder de wettelijke drempel van 5%, of de veelvouden hiervan, evolueert. Dhr Patrick Solvay heeft op 8 januari 2016 aan Solvac en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) gemeld dat zijn directe en indirecte participatie in Solvac de 5% drempel overschreden had.

 

Transparantieverklaring

Download de PDF