Beleggers

Dividend

Dividendbeleid

 

Het beleid van de Raad van Bestuur bestaat erin de Algemene Vergadering van aandeelhouders voor te stellen het geheel van de dividenden van Solvay N.V. uit te keren, na aftrek van de administratieve kosten en van de financiële lasten van de Vennootschap. De uitkering van het jaarlijkse dividend gebeurt in de vorm van interimdividenden in twee schijven. Het eerste voorschot is bepaald op 60% van het hele dividend van het voorgaande boekjaar, eventueel afgerond; dit besluit heeft tot doel het dividend voorspelbaar te maken en het totale bedrag beter te verdelen over beide interimdividenden. Het tweede interimdividend geldt als saldo, mits goedkeuring door de Algemene Vergadering. Beide interimdividenden worden in beginsel uitbetaald in de maanden augustus en december. 

Sinds de oprichting van de onderneming (1983), is het dividend stabiel gebleven of gestegen, maar nooit gedaald. 

In april van dit jaar, besloot de Raad van Bestuur, in het kader van de Covid-19 crisis, aan het Solvay Solidarity Fund bij te dragen dat door Solvay werd opgericht.  Net zoals de nominatieve aandeelhouders van Solvay werd uitgenodigd om aan dit fonds bij te dragen tot een derde van het slotdividend (0,75 € brut), werden alle Solvac-aandeelhouders uitgenodigd om persoonlijk bij te dragen aan het Solvay Solidarity Fund via het eerste interimdividend 2020.

Interimdividenden boekjaar 2020 :

 

 Met bijdrage aan het SSF van 1,14 € brutoMet bijdrage aan het SSF van 0,57 € brutoZonder bijdrage aan het SSF
Eerste voorschot betaald op 17/08/2020

2,12 € bruto

1,484 € netto(*)

2,69 € bruto

1,883 € netto(*)

3,26 € bruto

2,282 € netto(*)

Tweede dividendvoorschot meedegedeeld op  11/12/2020

2,18 € bruto

1,526 € netto(*)

 

(*) Roerende voorheffing van 30%

Historisch overzicht van dividenden sinds de oprichting van Solvac

 

(1) Het gaat om dividenden goedgekeurd door de Algemene Vergadering (dividend 2018 moet nog worden goedgekeurd op 14/05/2019)
(2) Per gewone aandeel
(3) Dividend 2015 effectief betaald zonder rekening te houden met de aanpassingscoëfficient verbonden aan de kapitaalsverhoging in december 2015 (0,898137)

Verloop van dividenden in de tijd
 Bruto dividend in €Netto dividend in €
1983-19840,67360,5051
1984-19850,81310,6099
1985-19861,14040,8553
1986-19871,23130,9235
1987-19881,50391,1279
1988-19891,85921,3944
1989-19901,99971,4998
1990-19912,32031,7402
1991-19922,551,9125
1992-19932,551,9125
1993-19942,551,9125
1994-19952,551,9125
19952,551,9125
19962,77642,0823
19972,77642,0823
19983,04082,2806
19993,17332,38
20003,42,55
20013,532,65
20023,532,65
20033,73332,8
20043,73332,8
20053,93332,95
20064,043,194
20074,12353,505
20084,31763,67
20094,31763,67
20104,31763,67
20114,52823,849
20124,533,5787 ou 3,3975 (1)
20134,723,54
20144,723,54
20154,5 (2)3,7612 (2)
20164,83,504
20175,023,514
20185,223,654
20195,443,808
20205,443,808

 

(1)     Précompte mobilier de 21% ou de 25% sur l’acompte et le solde

(2)    Correspond à 5,015 € brut non ajusté (coefficient: 3,654)

Sommige data worden voor het jaar 2021 onthouden

3 augustus 2021Criteria data =
laatste datum cum coupon
4 augustus 2021Notering van het aandeel ex-coupon
9 augustus 2021Record date =
laatste dag van registraties van posities bij Euroclear Belgium
17 augustus 2021Datum van dividenduitkering
27 augustus 2021Laatste datum voor de verzending van het formulier 276 Div. aan Solvac

 

14 december 2021Criteria data =
laatste datum cum coupon
15 december 2021Notering van het aandeel ex-coupon
20 december 2021Record date =
laatste dag van registraties van posities bij Euroclear Belgium
28 december 2021Datum van dividenduitkering
7 januari 2022Laatste datum voor de verzending van het formulier 276 Div. aan Solvac