Beleggers

Dividend

Dividendbeleid

 

Het beleid van de Raad van Bestuur bestaat erin de Algemene Vergadering van aandeelhouders voor te stellen het geheel van de dividenden van Solvay N.V. uit te keren, na aftrek van de administratieve kosten en van de financiële lasten van de Vennootschap. De uitkering van het jaarlijkse dividend gebeurt in de vorm van interimdividenden in twee schijven. Het eerste voorschot is bepaald op 60% van het hele dividend van het voorgaande boekjaar, eventueel afgerond; dit besluit heeft tot doel het dividend voorspelbaar te maken en het totale bedrag beter te verdelen over beide interimdividenden. Het tweede interimdividend geldt als saldo, mits goedkeuring door de Algemene Vergadering. Beide interimdividenden worden in beginsel uitbetaald in de maanden augustus en december. Op de dagen waarop de uitbetaling plaatsvindt, krijgen de aandeelhouders respectievelijk het voorschot en het saldo automatisch en zonder kosten gestort op de bankrekening die zij hebben opgegeven.

Interimdividenden uitgekeerd in 2019:

 

 Bruto in €Netto in €(*)
Eerste voorschot op 27 augustus 20193,132,1910
Tweede dividendvoorschot op 27 december 20192,311,6170 
Totaal5,443,8080

 

(*) Onder voorbehoud van goedkeuring op de Algemene Vergadering van 12 mei 2020 – Roerende voorheffing van 30%

Historisch overzicht van dividenden sinds de oprichting van Solvac

 

(1) Het gaat om dividenden goedgekeurd door de Algemene Vergadering (dividend 2018 moet nog worden goedgekeurd op 14/05/2019)
(2) Per gewone aandeel
(3) Dividend 2015 effectief betaald zonder rekening te houden met de aanpassingscoëfficient verbonden aan de kapitaalsverhoging in december 2015 (0,898137)

Verloop van dividenden in de tijd
 Bruto dividend in €Netto dividend in €
1983-19840,67360,5051
1984-19850,81310,6099
1985-19861,14040,8553
1986-19871,23130,9235
1987-19881,50391,1279
1988-19891,85921,3944
1989-19901,99971,4998
1990-19912,32031,7402
1991-19922,551,9125
1992-19932,551,9125
1993-19942,551,9125
1994-19952,551,9125
19952,551,9125
19962,77642,0823
19972,77642,0823
19983,04082,2806
19993,17332,38
20003,42,55
20013,532,65
20023,532,65
20033,73332,8
20043,73332,8
20053,93332,95
20064,043,194
20074,12353,505
20084,31763,67
20094,31763,67
20104,31763,67
20114,52823,849
20124,533,5787 ou 3,3975 (1)
20134,723,54
20144,723,54
20154,5 (2)3,7612 (2)
20164,83,504
20175,023,514
20185,223,654
20195,443,808

 

(1)     Précompte mobilier de 21% ou de 25% sur l’acompte et le solde

(2)    Correspond à 5,015 € brut non ajusté (coefficient: 3,654)

Sommige data worden in 2020 onthouden

3 augustus 2020Criteria data =
laatste datum cum coupon
4 augustus 2020Notering van het aandeel ex-coupon
7 augustus 2020Record date =
laatste dag van registraties van posities bij Euroclear Belgium
17 augustus 2020Datum van dividenduitkering

 

15 december 20209Criteria data =
laatste datum cum coupon
16 december 2020Notering van het aandeel ex-coupon
21 december 2020Record date =
laatste dag van registraties van posities bij Euroclear Belgium
29 december 2020Datum van dividenduitkering