Beleggers

Dividend

Dividendbeleid

 

Het beleid van de Raad van Bestuur bestaat erin de Algemene Vergadering van aandeelhouders voor te stellen het geheel van de dividenden van Solvay N.V. uit te keren, na aftrek van de administratieve kosten en van de financiële lasten van de Vennootschap. De uitkering van het jaarlijkse dividend gebeurt in de vorm van interimdividenden in twee schijven. Het eerste voorschot is bepaald op 60% van het hele dividend van het voorgaande boekjaar, eventueel afgerond; dit besluit heeft tot doel het dividend voorspelbaar te maken en het totale bedrag beter te verdelen over beide interimdividenden. Het tweede interimdividend geldt als saldo, mits goedkeuring door de Algemene Vergadering. Beide interimdividenden worden in beginsel uitbetaald in de maanden augustus en december.

Sinds de oprichting van de onderneming (1983), is het dividend stabiel gebleven of gestegen, maar nooit gedaald.

Dividend boekjaar 2023

 

In overeenstemming met het dividendbeleid van het bedrijf heeft de Raad van Bestuur op 3 augustus 2023 beslit om het eerste dividendvoorschot vast te stellen op 60 % van het totaal dividend van het vorige jaar, hetzij 3,35 € bruto per aandeel. Dit bedrag stijgt met 2,8 % vergeleken met het eerste dividendvoorschot van het boekjaar 2022. Het netto bedrag bedraagt 2,345 € netto per aandeel, na aftrek van 30 % van de roerende voorheffing, en werd op 24 augustus 2023 op de rekening van de aandeelhouder uitgekeerd.

De Raad van Bestuur heeft ook op 14 december 2023 besloten een tweede dividendvoorschot uit te betalen dat 2,46 € bruto per aandeel bedraagt of 1,72 € netto na aftrek van de roerende voorheffing. 

Praktische aspecten van dit tweede dividendvoorschot :

Criteria data (laatste datum cum-coupon) : 18/12/2023
Ex-date (notering van het aandeel ex-coupon) : 19/12/2023
Record date (laatste dag van registraties van posities bij Euroclear) : 21/12/2023
Payment date (datum van dividenduitkering) : 29/12/2023

Laatste datum voor de verzending van het formulier 276 Div. aan het Aandeelhoudersdienst van Solvac : 08/01/2024

Dividendgeschiedenis sinds de oprichting van Solvac

 

Overzicht van dividenden in de tijd
 Bruto dividend in €Netto dividend in €
1983-19840,67360,5051
1984-19850,81310,6099
1985-19861,14040,8553
1986-19871,23130,9235
1987-19881,50391,1279
1988-19891,85921,3944
1989-19901,99971,4998
1990-19912,32031,7402
1991-19922,551,9125
1992-19932,551,9125
1993-19942,551,9125
1994-19952,551,9125
19952,551,9125
19962,77642,0823
19972,77642,0823
19983,04082,2806
19993,17332,38
20003,42,55
20013,532,65
20023,532,65
20033,73332,8
20043,73332,8
20053,93332,95
20064,043,194
20074,12353,505
20084,31763,67
20094,31763,67
20104,31763,67
20114,52823,849
20124,533,5787 ou 3,3975 (1)
20134,723,54
20144,723,54
20154,5 (2)3,7612 (2)
20164,83,504
20175,023,514
20185,223,654
20195,443,808
20205,443,808
20215,443,808
20225,583,906

 

(1)     Précompte mobilier de 21% ou de 25% sur l’acompte et le solde

(2)    Correspond à 5,015 € brut non ajusté (coefficient: 3,654)