Beleggers

Solvac-aandeel

Beurskoers

Verhouding Solvac/Solvay/Syensqo

 

Voor meer informatie over de koers van Solvac, klik hier.
Solvac aandelen zijn uitsluitend op naam en worden continu op de gereglementeerde Markt Euronext Brussel onder ISIN Code BE0003545531 (beurssymbol SOLV) genoteerd.

Nominatieve aandelen

 

Op 31 december 2023, is het maatschappelijk kapitaal op 192.786.635 € vastgesteld en wordt door 21.375.033 aandelen vertegenwoordigd, volledig volgestort en zonder aanduiding van nominale waarde. Alle aandelen hebben de zelfde rechten. Elk aandeel geeft recht op een stem bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

De voornaamste voordelen van deze vorm zijn:

  • gratis bewaar- en beheerrechten
  • de oproeping bij de algemene vergaderingen en de bijbehorende documenten, worden geïndividualiseerd per post of per elektronische mail aan de aandeelhouders verstuurd
  • de Aandeelhoudersdienst kan de aandeelhouder helpen bij het beheer van zijn aandelen en kan op zijn vragen antwoorden
  • deze diensten zijn gratis

Liquiditeit

 

KBC Securities treedt op als “Marketmaker / Liquidity Provider” voor de Solvac-aandelen op de Euronext Brussel Continumarkt. In deze hoedanigheid, heeft KBC Securities tot taak de verhandelbaarheid van de aandelen Solvac te verhogen door ervoor te zorgen dat er voldoende vraag en aanbod is, en door op elk moment aankoop-en verkoopprijzen voor te stellen.

Iedere belegger of aandeelhouder die Solvac aandelen wenst te kopen of verkopen op Euronext Brussel, in het bijzonder wanneer de voorgenomen transactie op meer dan 200 Solvac aandelen betrekking heeft, kan hiervoor zijn financiële instelling of een andere financiële tussenpersoon van zijn keuze uitnodigen om de “Desk Market Making / Liquidity Providing” bij KBC Securities te contacteren.

Een rechtstreeks contact met KBC Securities is gezien mogelijke belangenconflicten niet toeslaan.

Disagio Solvac tegenover Solvay en Syensqo

 

Het disagio geeft de marktkapitalisatie van Solvac aan tegenover de beurswaarde van zijn deelneming in Solvay en Syensqo na aftrek van zijn structurele schuld.

De berekening van het disagio houdt rekening van:

  • het aantal Solvay-aandelen en Syensqo-aandelen in het bezit per Solvac-aandeel
  • de koers van Solvay-aandeel en Syensqo-aandeel 
  • de structurele schuld van Solvac
  • de Solvac koers

Het volgende diagram illustreert de berekening van het disagio op basis van de sluitenskoers einde december 2022:

 

Geschiedenis van de koersen

 Hoogste koers (in EUR)Laagste koers (in EUR)Koers op de laatste dag (in EUR)  
200990,8052,0083,50
201099,9082,0095,00
2011119,0078,9081,50
2012114,8080,00112,00
2013125,00103,00121,70
2014125,00103,00121,70
2015127,8092,5098,20
2016120,0077,00114,30
2017141,50114,10128,00
2018137,50110,10110,50
2019130,00110,50119,00
2020122,0074,00112,50
2021126,50107,00109,00
2022117,5090,20101,00
2023127,00100,50125,00

Financiële dienst

 

De financiële dienst met betrekking tot betaling van dividenden wordt gratis door Solvac verzekerd die met BNP Paribas Fortis samenwerkt. Aan- en verkopen van aandelen worden door een financiële tussenpersoon gedaan (bank of effectenhandelaar).