Deugdelijk Bestuur

Corporate Governance Charter en Statuten

 

Solvac heeft op 14 december 2016 een Corporate Governance Charter aangenomen waarin een reeks regels, procedures en werkwijzen worden beschreven die bepalen hoe het bedrijf wordt beheerd en gecontroleerd. Het Governance Charter wordt in overeenstemming gebracht met de nieuwe Corporate Governance Code (CGC 2020) die is aangewezen bij KB 12/5/2019 zoals van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen vanaf het boekjaar dat op 1/1/2020 begint.  Deze code kan worden geraadpleegd op de website www.corporategovernancecommittee.be. Het jaarverslag 2020 van Solvac zal een hoofdstuk «Verklaring van Deugdelijk Bestuur» bevatten die verwijst naar de CGC 2020.

Corporate Governance Charter

Download de PDF

Statuten

Gecoordineerde Statuten op 9 mei 2023

Download de PDF

Voorkomen van handel met voorkennis

 

Solvac heeft een Dealing Code aangenomen om marktmisbruik voor te komen. Deze code werd aangepast na de implementatie van de nieuwe Europese regelgeving inzake marktmisbruik.

Deze geeft richtlijnen over de toepasselijke beperkingen en verplichtingen in dit verband. De preventie van handel met voorkennis en de onwettige openbaarmaking van vertrouwelijke informatie wordt aan het Secretaris General toevertrouwd. Zijn missie is ervoor te zorgen dat de code wordt geeerbiedigd.

De Bestuurders en de Directeur kunnen in principe geen transacties uitvoeren met betrekking tot de Solvac-aandelen tijdens de stilleggingsperioden (dus 30 kalenderdagen voor de bekendmaking van de jaarlijkse persberichten of halfjaarlijkse resultaten) en de specifieken gesloten periodes (bijvoorbeeld in het geval van belangrijke projecten) die door het Secretatis General aan hen zouden worden medegedeeld.

De code vereist ook dat de Bestuurders en de Directeur de Voorzitter en het Secretaris General vooraf informeren over alle transacties die zij van plan zijn uit te voeren op Solvac-aandelen.

De Bestuurders, het Directeur en hun naaste medewerkers zoals gedefinieerd in de Europese Verordening, zijn ook wettelijk verplicht, aan de FSMA alle transacties met betrekking tot Solvac-aandelen te verklaren.