Wie zijn wij ?

Geschiedenis

 

 

Solvay richt het Solidarity Fund op om de werknemers en hun familie te helpen in de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Solvac, de belangrijkste aandeelhouder van Solvay, reageert positief op het verzoek van Solvay. Meer dan 3.300 aandeelhouders dragen een deel van het eerste interimdividend van het jaar over. De

Sinds 22 december 2015, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Solvac 192.786.635 EUR en wordt  door 21 375 033 volledig vrijgegeven aandelen vertegenwoordigd en zonder aanduiding van nominale waarde.  De beurskapitalisatie is van ongeveer 54 miljoen EUR  bij de beursintroductie in April 1983 geëvolueerd naar 2,54 miljard EUR op het einde

Afschaffing van VVPR-strips uit het register als gevolg van schrapping door Euronext Brussel van alle VVPR- strips die op de markten genoteerd worden.

Aankoop van 395 355 Solvay aandelen, wat haar deelneming in het kapitaal van Solvay op 30,71 % brengt.

Solvac tekent volledig in op de kapitaalverhoging van Solvay om de overname van Cytec te financieren door zelf een kapitaalverhoging van 451.929.248 EUR. Zij koopt dus 6 504 567 Solvay aandelen.  Deze kapitaalsverhoging bestaat uit een inschrijving   in geld in overeenstemming met het voorkeurrecht met de volgende ratio  :

Aankoop van 19 010 Solvay aandelen op de markt. De deelneming in het kapitaal van Solvay bedraagt 30,20 %. Versoepeling van goedkeuringsbeleid van de Raad van Bestuur ten gunste van maatschap zonder rechtspersoonlijkheid of andere entiteiten zonder eigen rechtspersoonlijkheid die aan bijzondere voorwaarden beantwoorden. Verhuizing van de maatschappelijke zetel van

Solvay vierde zijn 150e verjaardag en Solvac passeerde het 30-jarig bestaan. Sinds één oktober notering van het aandeel op de continumarkt van Euronext Brussel in plaats van de dubbele fixing. KBC Securities treedt op als « Liquidity Provider ».

Aankoop van 23 500 Solvay aandelen op de markt. De deelneming in het kapitaal van Solvay is 30,18 %. Als gevolg van de veranderingen in de wetgeving op 27 december 2012, hebben VVPR-strips alle waarde verloren en werden uit de notering op NYSE Euronext geschrapt.

Solvay heeft de acquisitie van Rhodia afgerond in het kader van de strategische heroriëntatie voor de oprichting van een wereld Groep van chemie. Aankoop van 23 000 Solvay aandelen op de markt.

Aankoop van 42 857 Solvay aandelen op de markt. De deelneming in het kapitaal van Solvay is 30,12 %.

Terugbetaling aan de aandeelhouders van het verschil tussen de opgelegde voorheffing op de gewone aandelen (25 %) en de voorheffing die men had dienen op te leggen (15 %) over de periode 1998–2005. Aankoop van 55 070 Solvay aandelen op de markt. De deelneming in het kapitaal van Solvay is

Verwijdering van VVPR aandelen en in ruil toewijzing van VVPR strips en gewone aandelen («stripping»). Ondertekening van een overeenkomst met de beursvennootschap Petercam om de liquiditeit van de titel te verbeteren.

Kapitaalverhoging : inschrijving van VVPR-Solvac aandelen op rechten en scrips : één nieuwe aandeel voor 8 oude. De deelneming in het kapitaal van Solvay is 30,01 %. Verkrijgen van de roerende voorheffing van 15 % op de gewone aandelen.

Aankoop van 850.000 Solvay aandelen op de markt, wat een deelneming van 27 % in het kapitaal van Solvay is. Begin van de samenwerking met Euroclear Belgium voor het bijhouden van het register van nominatieve aandeelhouders.

Aankoop van 447 250 Solvay aandelen op de markt.

Inschrijving aan één optioneel dividend.

Omschakeling van effecten AFV1/AFV2 in VVPR.

Kapitaalverhoging : inschrijving aan één nieuwe aandeel voor 16 oude. Na deze operaties, bezat Solvac 24,57 % van het kapitaal van Solvay.

Kapitaalverhoging : inschrijving aan één nieuwe aandeel voor 8 oude.

Oprichting op 24 januari 1983 met een inbreng van ruim 1,3 miljoen C-aandelen Solvay. De onderneming bezat dan 17 % van het kapitaal van Solvay. De aandelen werden aan de Beurs van Brussel genoteerd (dubbel fixing). Kapitaalverhoging door inbreng van A, B of C- aandelen Solvay. Eenwording van gewone aandelen.