Wie zijn wij ?

Wie zijn wij ?

 

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 onder het bedrijfsnummer BE0423.898.710 (RPM Brussel).

De activa van Solvac bestaan enkel en alleen uit een deelneming van meer dan 30 % in het kapitaal van Solvay nv, een groep van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, die zich inzet voor het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Als referentieaandeelhouder ondersteunt Solvac de ontwikkeling van het industriële project van Solvay.

Solvac is op Euronext Brussel onder ISIN code BE0003545531 genoteerd. Op 30 juni 2023 bedroeg zijn beurswaarde  2,4 miljard EUR. Zijn aandelen zijn uitsluitend op naam en kunnen vrij aangehouden worden door natuurlijke personen of, mits goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtpersonen of daarmee gelijkgestelde personen, onder de voorwaarden gepreciseerd in zijn goedkeuringsbeleid.

Het dagelijks bestuur wordt beheerd door een Directeur die gecontroleerd wordt door een Raad van Bestuur van 13 leden die garant staat voor de belangengemeenschap en de affectio societatis rond Solvay.