Wie zijn wij ?

Wie zijn wij ?

 

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 onder het bedrijfsnummer 0423.898.710 (RPM Brussel).

De activa van Solvac bestaan enkel en alleen uit een deelneming van meer dan 30 % in het kapitaal van Solvay nv, een groep van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, die zich inzet voor het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Als referentieaandeelhouder ondersteunt Solvac de ontwikkeling van het industriële project van Solvay.

Solvac is op Euronext Brussel onder ISIN code BE0003545531 genoteerd. Op 30 juni 2021 bedroeg zijn beurswaarde  2,5 miljard EUR. Zijn aandelen zijn uitsluitend op naam en kunnen vrij aangehouden worden door natuurlijke personen of, mits goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtpersonen of daarmee gelijkgestelde personen, onder de voorwaarden gepreciseerd in zijn goedkeuringsbeleid.

De maatschappij wordt beheerd door een Afgevaardig Bestuurder en een Directeur die worden gecontroleerd door een Raad van Bestuur van 14 leden die garant staat voor de belangengemeenschap en de affectio societatis rond Solvay.