Deugdelijk Bestuur

Directie en Secretariaat Generaal

 

De Directie en het Secretariaat Generaal van Solvac worden door Dominique Eeman uitgeoefend (*).

 

(*) Vertegenwoordigt Deemanco Bv