Solvay Solidarity Fund

Een bron van trots die ons nog lang zal inspieren

 

De crisis waar we allemaal mee te maken hebben, heeft geleid tot verschillende initiatieven gekenmerkt door solidariteit ten aanzien van mensen in moeilijkheden.

Solvay heeft het Solvay Solidarity Fund opgericht om de werknemers van de Groep en hun naaste familie te helpen die, als gevolg van de COVID-19 crisis, in een situatie van grote moeilijkheden of groot leed verkeren en waarvoor ze geen andere vorm van steun hebben. Het fonds zal de juridische en vrijwillige hulp van Solvay aan zijn werknemers aanvullen.

Dit Fonds, dat onder de hoge bescherming van de Koning Boudewijnstichting staat, wordt gevoed door de bestuurders, de CEO en de leden van het Uitvoerend Comité van Solvay, alsook door de bestuurders en de Directeur van Solvac.

De Solvay-aandeelhouders werden ook uitgenodigd om bij te dragen aan dit fonds, tot een derde van het saldo van het dividend ex-2019.

Aan onze Solvac-aandeelhouders is gevraagd om aan het Solvay Solidarity Fund bij te dragen via het eerste interimdividend boekjaar 2020 dat op 17 augustus werd uitgekeerd.

U kunt nog steeds vrijgevig zijn door rechtstreeks een schenking aan de Koning Boudewijnstichting te doen via overschrijving:

IBAN Account : BE10 0000 0000 0404
Bic : BPOTBEB1
Postbank – Koloniënstraat (P28) – 1000 Brussel – Belgium
Gestructureerde mededeling : ***020/0750/00263***

Hartelijk bedankt.