Solvay Solidarity Fund

Een bron van trots die ons nog lang zal inspieren

 

De crisis waar we allemaal mee te maken hebben, heeft geleid tot verschillende initiatieven gekenmerkt door solidariteit ten aanzien van mensen in moeilijkheden.

Solvay heeft het Solvay Solidarity Fund opgericht om de werknemers van de Groep en hun naaste familie te helpen die, als gevolg van de COVID-19 crisis, in een situatie van grote moeilijkheden of groot leed verkeren en waarvoor ze geen andere vorm van steun hebben. Het fonds zal de juridische en vrijwillige hulp van Solvay aan zijn werknemers aanvullen.

Dit Fonds, dat onder de hoge bescherming van de Koning Boudewijnstichting staat, wordt gevoed door de bestuurders, de CEO en de leden van het Uitvoerend Comité van Solvay, alsook door de bestuurders en de Directeur van Solvac.

De Solvay-aandeelhouders werden ook uitgenodigd om bij te dragen aan dit fonds, tot een derde van het saldo van het dividend ex-2019.

Zoals u al weet, heeft de Raad van Bestuur van Solvac in principe al besloten om positief op dit verzoek in te gaan, met een bijdrage van minimum 10 miljoen EUR.

 

De vrijheid om uw bijdrage te bepalen

 

Het interimdividend van augustus bedraagt ​​3,26 EUR bruto per aandeel. Dit bedrag wordt formeel bevestigd aan het einde van de vergadering van de Raad van Bestuur op 30 juli 2020.

Om hun vrijheid te respecteren om hun activa naar eigen goeddunken te gebruiken, worden Solvac-aandeelhouders uitgenodigd om te beslissen over het bedrag van het deel van het interimdividend dat zij overeenkomen terug te geven aan het Solvay Solidarity Fund.

Om dit te doen hebben zij 3 mogelijke opties :

  • bijdragen aan het Solvay Solidarity Fund voor een bedrag van 1,14 EUR bruto per aandeel, toe te passen op het interimdividend van augustus 2020
  • niet bijdragen aan het Solvay Solidarity Fund
  • slechts gedeeltelijk bijdragen aan het Solvay Solidarity Fund, voor een bedrag van 0,57 EUR bruto per aandeel, toe te passen op het interimdividend van augustus 2020.

Deze individuele beraadslaging moet al onze aandeelhouders in staat stellen vrij hun keuze te uiten, met respect voor hun persoonlijke ethiek. Wij hebben een eenvoudige formulier opgesteld dat U in staat stelt het niveau van uw solidariteitsbijdrage vast te stellen.

Door onze steun te geven aan deze vrouwen en mannen waarvan hun werk rechtstreeks bijdraagt tot het dividend van Solvay, hebben we de kans om de verantwoordelijke en eensgezinde manier te illustreren waarop Solvac zich altijd heeft geëngageerd om zijn zending te vervullen. Dit is een bron van trots die ons nog lang zal inspireren !

 

Formulier