Sinds 22 december 2015, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Solvac 192.786.635 EUR en wordt  door 21 375 033 volledig vrijgegeven aandelen vertegenwoordigd en zonder aanduiding van nominale waarde.  De beurskapitalisatie is van ongeveer 54 miljoen EUR  bij de beursintroductie in April 1983 geëvolueerd naar 2,54 miljard EUR op het einde van 2019,  wat bijna 47 keer meer is.