Aankoop van 19 010 Solvay aandelen op de markt. De deelneming in het kapitaal van Solvay bedraagt 30,20 %. Versoepeling van goedkeuringsbeleid van de Raad van Bestuur ten gunste van maatschap zonder rechtspersoonlijkheid of andere entiteiten zonder eigen rechtspersoonlijkheid die aan bijzondere voorwaarden beantwoorden. Verhuizing van de maatschappelijke zetel van Solvac van Neder-over-Hembeek (Solvay campus) naar Elsene.