Verwijdering van VVPR aandelen en in ruil toewijzing van VVPR strips en gewone aandelen («stripping»). Ondertekening van een overeenkomst met de beursvennootschap Petercam om de liquiditeit van de titel te verbeteren.