Oprichting op 24 januari 1983 met een inbreng van ruim 1,3 miljoen C-aandelen Solvay. De onderneming bezat dan 17 % van het kapitaal van Solvay. De aandelen werden aan de Beurs van Brussel genoteerd (dubbel fixing). Kapitaalverhoging door inbreng van A, B of C- aandelen Solvay. Eenwording van gewone aandelen.