Solvay Solidarity Fund

Waarom bijdragen aan het Fonds ?

 

Het belangrijkste doel van het Fonds is om concreet de solidariteit te tonen tussen Solvay, haar managers en de Solvay- en Solvac- aandeelhouders tegenover haar werknemers en hun afhankelijke personen die wereldwijd zwaar getroffen door de Covid-19 pandemie zijn. De begunstigden van het Fonds zijn allemaal Solvay-werknemers in alle landen.

Door persoonlijk bij te dragen aan het Solvay Solidarity Fund, krijgen de aandeelhouders van Solvac een unieke kans om de betekenis van hun investering in een van de juwelen van de Belgische economie te vernieuwen, door via hun aandeelhoudersschap te tonen dat ze de activiteit ondersteunen en niet langer als begunstigde van rijkdom fungeren, die mogelijk wordt gemaakt door werknemers van Solvay.

Deze bijdrage aan het Fonds sluit direct aan bij de traditie en het erfgoed van Ernest Solvay. Maak duidelijk wat je doet. Dit was een van zijn “mantra’s” die hem ertoe brachten de voorloper van de sociale wetgeving te zijn door binnen zijn fabrieken een eigen socialezekerheidsstelsel te creëren. Bijdragen aan het Fonds is een manier om uw visie op de wereld tot leven te brengen, meer dan 150 jaar na de oprichting van het bedrijf.

Kiezen om bij te dragen aan het Fonds is een investering in de veerkracht van Solvay in het licht van een crisis waarvan de exacte omvang nog niet bekend is. Zoals we hebben gezien, moet de hele samenleving, zodra de integriteit van individuen in twijfel wordt getrokken, één worden en elkaar beschermen tegen de dreiging. Hetzelfde geldt hier. Solvay-medewerkers ondersteunen betekent Solvay zelf beschermen.