Welkom bij SOLVAC

Solvac nv is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, opgericht in 1983 met notering op Euronext Brussels. Haar aandelen zijn uitsluitend op naam. Eind 2014 bedroeg de beurswaarde 1 847 miljoen EUR.

Haar activa bestaan enkel en alleen uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van de nv Solvay. In principe kunnen enkel natuurlijke personen er aandelen van bezitten. Elke overdracht aan een rechtspersoon, een vennootschap van gemeen recht of andere entiteiten of verenigingen die geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur aan de voorwaarden die op punt 1.2. van de Verklaring van Deugdelijk Bestuur staan vermeld.