Welkom bij SOLVAC

Solvac nv is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, opgericht in 1983 met notering op Euronext Brussels.

De aandelen zijn uitsluitend op naam. In principe kunnen enkel natuurlijke personen aandelen van de vennootschap bezitten (zie uitzonderingen op rubriek Informatie over het aandeel – Notering).

Eind 2014 bedroeg de beurswaarde 1 847 miljoen EUR.

De activa van de vennootschap bestaan enkel en alleen uit een deelneming van meer dan 30% in het kapitaal van Solvay nv.