Welkom bij SOLVAC

Solvac nv is een portefeuillemaatschappij of holding naar Belgisch recht, opgericht in 1983 met notering op NYSE Euronext Brussels. Enkel natuurlijke personen kunnen er aandelen van bezitten en deze zijn uitsluitend op naam.

Eind 2013 bedroeg de beurswaarde 1 858 miljoen EUR. Haar activa bestaan enkel en alleen uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van de nv Solvay.